0,00 

UNIVERBAU TOP ACRYL

Fasádna farba na povrchové finálne úpravy interiérov a exteriérov. Vhodná na konečnú úpravu vyzretých omietok, betónu, opravu brizolitov a pod.

Celý popis produktu
UNIVERBAU TOP SILIKÓN-ACRYL

od 22,50  s DPH

Súvisiaci tovar

Popis

UNIVER BAU TOP ACRYL

Fasádna farba UNIVER  BAU  TOP Acryl sa používa na povrchové úpravy exteriérov. Vhodná je na konečnú úpravu vyzretých omietok, betónu, dreva, kovov ošetrených základným antikoróznym náterom, opravu brizolitov a pod., kde sa využíva jeho vysoká odolnosť voči hydrolýze.

Nanášanie :                  Nanáša sa fasádnym valčekom, maliarskou štetkou, alebo striekacím zariadením.

Výdatnosť :                  cca 5 – 6 m2 /kg jednoduchého náteru.

Riedidlo :                     Voda

Riedenie:                     1. náter max. 25% vody 2. náter 15-20% vody Doba schnutia medzi jednotlivými nátermi cca 4-6 hod. pri +20°C.

Vhodné podklady: 

Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, reliéfne papierové tapety, ako aj sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a pod. Možné je aj nanášanie na dobre prídržné staré disperzné nátery a dobre prídržné dekoračné omietky všetkých druhov s vhodnou predprípravou – penetrovaním.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý – bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt.Pred prvým maľovaním je povinný základný náter. Odporúčame vodou zriedený penetračný náter  Penetráčik resp. Hĺbkový penetráčik, prípadne je možné použiť samotnú farbu zriedenú v pomere 1:5 s vodou. S maľovaním môžeme za normálnych  podmienok (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu =65%) začať 8-12 hodín po nanesení penetračného náteru.

Aplikácia :

Farbu pred použitím dôkladne premiešame, potom ju na konzistenciu vhodnú vzhľadom na techniku a podmienky nanášania zriedime vodou ( max do 15%). POZOR! Krycia schopnosť farby riedením rýchlo klesá a taktiež zvýšené riedenie môže meniť sýtosť odtieňa!

Farbu nanášame v dvoch vrstvách v rozmedzí 4 – 6 hodín (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65%), kožušinovým, resp. textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom. Pri nanášaní valčekom používame vhodnú stieraciu mriežku. Jednotlivé stenové plochy maľujeme bez prestávok od jedného krajného rohu k druhému. Nedostupné plochy pre štandardný maliarsky valček s dlhým vlasom alebo striekaciu pištoľ (kúty, rohy, žľaby, úzke ostenia a pod.) vždy upravujeme najskôr, pri tom si pomáhame vhodnými štetcami alebo pre dané podmienky upravenými menšími maliarskymi valčekmi.

Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách pri teplote +5°C až +25°C

Čistenie

Špachtľou odstránime z valčeka zbytkovú farbu, náradie potom ihneď dôkladne umyjeme vodou.Nespotrebovanú neriedenú farbu uložíme v dobre uzatvorenom obale pre prípadné opravy alebo neskoršie použitie

Bezpečnosť práce

Farba je netoxická a nehorľavá. Pri dodržaní základných hygienických zásad je zdravotne nezávadná. Pri práci si chráňte telo ochranným odevom, ruky rukavicami, nekryté časti tela ochranným krémom. Pri aplikácii striekaním používajte ochranný štít, alebo okuliare. Pri práci nepiť, nejesť, nefajčiť. Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky teplou vodou, mydlom a ošetrite regeneračným krémom.

Ďalšie informácie

Množstvo

15kg, 7kg

Na stiahnutie

KBU-TOP Akryl

TL- top akryl

Fasádne centrum
Copyright 2023 TH Build s.r.o.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram